פרות

חליבה

You are here

חליבה חליבה

הצורך - שליטה בתהליך החליבה

האתגר

בריאות הפרה קשורה קשר ישיר לאיכות החליבה ואיכות ציוד החליבה.

ניטור החליבה, נהלי חליבה אחידים, שליטה בפעימה ובהסרת האשכול - הינם תנאים חיוניים לחליבה נכונה ומדויקת.

נכסים אבודים

דלקת עטין וייצור חלב מופחת קשורים לעתים קרובות לתהליכי חליבה לא יציבים. חליבת יתר ושהות ממושכת מדי של האשכול על הפטמה, יחד עם ציוד באיכות ירודה, עלולים להגביר את הרגישות למחלות עטין.

יעילות נמוכה של חליבה משפיעה ישירות על תפוקת המכון ועל שעות העבודה של אנשי המשק.

 


הפתרון

כללי

שימוש באוטומציה מייצבת את תהליכי החליבה ומבטיחה הכנה נאותה של פרות לחליבה. כלי ניטור נוספים ומגוון אפשרויות בתוכנה, המנהלים מעקב אחר תהליכים אלה, מתקנים טעויות ומתאמים את רצף פעולת החליבה כדי להבטיח תהליך חליבה מדויק.

הפתרון שלנו

אפימילק מציעה סוגים שונים של אמצעי בקרה וניטור לעמדת החליבה, המבוססים על השילוב של מד החלב אפימילק (AfiMilk MPC) ותוכנת הניהול אפיפארם (AfiFarm)

 • עמדת חליבה מבוקרת להשגת חליבה מדויקת:
  • מניעת חליבת יתר על ידי הפסקה אוטומטית של החליבה, כאשר זרימת החלב נחלשת לטפטוף
  • שליטה על הפעימה – מגוון תכניות פעימה לצרכים ספציפיים
    
 • ניטור נהלי חליבה:
  • התראות לאי סדרים בחליבה והרכבה חוזרת מיותרת
  • הערכה של תקינות תהליך החליבה (הכנת הפרה) והתראות לחליבה בי-מודלית.
  • יעד לזמן חליבה, לעומת זמן חליבה בפועל
  • מדדים להערכת יעילות החליבה וזמן "מבוזבז" במהלך החליבה
  • התראות / אינדיקציות לתקלות בציוד, שמשפיעות לרעה על בריאות העטין

מהמשתמשים שלנו

בן לוויט, מחוות Summitholme בקנדה: "במהלך שבועיים, יש לי 14 אנשים שונים שאחראים על החליבה. דיווחים ממכון החליבה מראים את קצב הזרימה ב-15 שניות הראשונות, זמן החליבה הממוצע לפרה, ומספר ההרכבות החוזרות במכון. אני באמת מתחיל לראות את ההבדל בין העובדים השונים וכיצד הם חולבים את הפרות. כך ניתנת לנו ההזדמנות לנהל חולבים אלה."

תגמול חוזר

חליבה מדויקת, יחד עם הכנה מתאימה של הפרה לחליבה ומזעור הזמן בו מורכב אשכול החליבה על הפטמה, מקטינים את האפשרות למחלות עטין. התוצאה היא ירידה משוערת של 40%-20% בהפסדים כתוצאה מדלקת עטין.