פרות

תזונה

You are here

תזונה תזונה

הצורך - הזנה יעילה

האתגר

אתגרים גדולים עומדים בפני הזמינות העתידית והמחיר של המזון לבהמות - ההוצאה הגדולה ביותר במשק החלב.

עקב הצמיחה העולמית של תעשיית החלב, הולך וגדל הביקוש לתירס ולגידולים אחרים לבקר. בצורת קשה בחלקים שונים של העולם, יחד עם גורמים אחרים, מגבילה את הזמינות של מזון לבהמות, ומגדילה את סך עלויות המזון. התוצאה - פגיעה ביחס שבין מחיר חלב לעלות ההזנה.

נכסים אבודים

על תעשיית החלב לשמור תמיד על איזון עדין בין הזנה באיכות גבוהה לייצור מקסימלי של חלב, לבין ההשלכות הכלכליות של הזנה זו. הדבר נכון במיוחד בימנו, תקופה בה עלויות המזון גבוהות.

שליטה ואיזון בצריכת המזון בעדרי חלב הם גורמים עיקריים ברווחיות המשק. בקרב אוכלוסיות ספציפיות - פרות צעירות, פרות יבשות ופרות בתחלובה ראשונה - נדרשת הזנה טובה ומאוזנת בכדי לשמור על בריאותם ומצבם הגופני.

 


הפתרון

כללי

על מנת לשפר את יעילות ההזנה, רפתנים חייבים לשמור על איזון בין התזונה והעלויות.

התאמת שילובי מזון לשלב התחלובה של הפרות נפוצה כיום. עם העלייה בעלויות המזון האיכותי והשימוש בתחליפים בעלי עלות נמוכה יותר, חייבים החקלאים לפקח על מצבם של בעלי החיים מבחינה גופנית (מאזן אנרגיה) ומבחינה בריאותית (בעיות מטבוליות) כדי למנוע נזקים.

"מנהלי החווה צריכים לעקוב אחר שינויים ביעילות ההזנה, כמו גם ניהול של שינויים בתזונה ויישומם במשקיהם. הזמינות של ערכים מבוססי מחשב תאפשר לבצע השוואות מדויקות בין קבוצות, עדרים, ויישום שינויי האכלה וניהול." מייקל פ. הטג'נס, אוניברסיטת אילינוי

הפתרון שלנו

מוצרי הזנה יעילה של אפימילק

תוכנת אפיפארם (AfiFarm) עוסקת בהיבטים שונים של ניטור ושליטה בהזנה. התוכנה מאבחנת את המצב הגופני של בעל החיים ומתריעה לגבי גירעונות הזנה ברמת הקבוצה ועדר.

ניטור ההזנה, המבוסס על ניתוח בזמן אמת של מרכיבי החלב באמצעות אפילב (AfiLab), מחשב את רמת השומן ויחס שומן / חלבון לכל חיה, ומאבחן:

  • SARA (חמצת כרס מתונה) - בהתאם לרמות מקובלות של שומן בחלב (אבחון ירידה) עבור כל קבוצה של בעלי חיים
  • קטוזיס - גירעון צריכת אנרגיה,  מאובחן על ידי עלייה ביחס שומן / חלבון בחלב
  • מוצקים בחלב - ירידה בייצור המוצקים ברמת הקבוצה והעדר

התראות לגבי הזנה באיכות ירודה מאפשרות למנהל משק החלב לפתור בעיות בהזנה בשלב מוקדם ובכך להימנע מנזקים משמעותיים.

אפיפיד (AfiFeed), מודול הזנה אישי בתוכנת אפיפארם, מציע מערכת האכלה פרטנית לכל פרה, ומשמש בעיקר בסביבת מרעה. אפיפיד מאפשר התאמות אוטומטיות של תוספי מזון לפרות בהתאם לצרכים התזונתיים האישיים שלהן, ובכך משפר את פוטנציאל הייצור.
 

מהמשתמשים שלנו

"הגענו כבר למסקנה שהאכלה היא הבסיס. אם אנחנו יכולים להאכיל את הפרות כראוי, ולדאוג שיישארו בעקומת המשקל הנכונה, אנחנו מקבלים את התועלת המרבית. מה שאפימילק עשתה עבורנו הוא לאפשר לנו לחשב ולקבוע את משקל הגוף האידיאלי של הפרה, לבדוק את משקל הגוף שלה באמצעות חליבתה ולבצע התאמות באופן אוטומטי להאכלתה הפרטנית, על מנת לדאוג שתישאר בעקומת המשקל הנכונה, ובאותו הזמן להאכיל אותה, כך שייצור החלב שלה לא ייפגע"  נייג'ל לוק, חוות Robhoek, דרום אפריקה

תגמול חוזר

SARA (חמצת כרס מתונה) - מחקרי שדה בארצות הברית הראו כי עד 19% מהפרות בתחילת התחלובה - כמו גם 26% מהפרות הנמצאות באמצע התחלובה - סובלות מחמצת כרס מתונה (גארט את אל.1997)

העלות הממוצעת לפרה מוערכת ב- $1.12 (ארה"ב) ליום (Enemark, 2009).
 
קטוזיס - 17% מבעלי החיים בכל משקי החלב בארה"ב סובלים מקטוזיס במהלך תחילת התחלובה ואמצעה. עלות הנזק המוערכת היא כ -240-2050 ק"ג חלב למקרה (גארד, 2008).