חדשות

חדשות אפימילק

You are here

מכון רוטארי חדש בשלבי הקמה - גזית / משמר העמק

5/11/2015

בקיבוץ גזית מוקמת הרפת החדשה המשותפת להם ולקיבוץ משמר העמק. אפימילק מספקת את כלל ציוד החליבה ואת הפלטפורמה הרוטארית החדשנית.
ראה פרטים נוספים על מכוi רוטארי.

 

התמונה מציגה את ההכנות להקמת הפלטפורמה הרוטארית.

מכון רוטארי חדש בשלבי הקמה - גזית / משמר העמק