פרות

תכנון עדר

You are here

תכנון עדר תכנון עדר

הצורך - תחזית לייצור חלב

האתגר

בכל עסק, תכנון ייצור החלב נמצא במרכז השליטה הכלכלית. בתעשיית החלב, שלא כמו בעסקים אחרים, גידול באמצעי הייצור – כלומר, במספר הפרות החולבות - הוא משימה לטווח ארוך, כמו גם השקעה משמעותית (רכישת פרות הרות).

נכסים אבודים

המשמעות של אי עמידה בצפי ייצור החלב, זהה לאי קצירת יבול: שניהם מייצגים הזדמנויות ורווחים שלא מומשו.

במיוחד בעסקים המתבססים על מכסה, לתכנון מראש וליכולת לחזות תרחישים עתידיים עשויות להיות השפעות דרמטיות על רווחיות המשק.

אי עמידה בייצור חלב מקסימלי משמעו אבדן הכנסה, במיוחד כאשר מחירי החלב גבוהים.

 


הפתרון

כללי

תכנון מראש של גודל העדר הוא תנאי הכרחי לעמידה בתוכנית ייצור החלב.

מנהלי החווה חייבים לחשב במדויק את צפי ייצור החלב בעתיד. הם חייבים לאמוד את מספר העגלות / פרות שהם נדרשים לקנות, וגם לדעת כמה עגלות בהריון למכור, מבלי להתערב בתכנית הייצור הצפויה.

הפתרון שלנו

חישוב מתקדם מתבסס על היסטורית העדר (תחלובות קודמות). איסוף נתונים, כגון תנובה נוכחית והמלטה צפויה לכל חיה, מאפשר לחקלאים להתאים כיאות את חלוקת העדר לייצור הנדרש. יישום זה תומך בשיעור מדויק של אחוז יציאה מהעדר, מכירה של בעלי חיים צעירים וייבוא פרות חולבות חדשות.

תגמול חוזר

ייצור חלב, המתבסס על תחזיות משק החלב, מאפשר רווח מקסימלי. על ידי זיהוי ברור של גורמים אלה, בעל המשק יכול לשפר את רווחיותו.