פרות

איכות החלב

You are here

איכות החלב איכות החלב

הצורך - בטיחות ואיכות החלב

האתגר

על כל פעולת חליבה להבטיח חלב באיכות גבוהה ובטוחה לצריכה. חלב באיכות גבוהה קריטי ליצור מוצרי חלב באיכות גבוהה.
בהתאם לתקנות, חלב בו מתגלים הגורמים הבאים חייב להיות מושמד:

 • זיהום הנגרם כתוצאה משאריות אנטיביוטיקה והוספת מים
 • דם
 • טמפרטורה גבוהה
 • DMC גבוה (ספירה מיקרוסקופית של חיידקים)
 • ריח, טעם או מראה חלב בעיינתיים

כמו כן, איכות החלב משפיעה על טעם המוצר המוגמר וחיי המדף שלו, כמו גם על עלות ייצורו.

פרמטרים למדידת איכות החלב:

 • ספירת תאים סומטיים
 • מוצקי חלב (שומן, חלבון, לקטוז)
 • פתוגנים, הגורמים לדלקת עטין (e-coli, סטפילוקוקוס)

נכסים אבודים

בעוד שפסילת משלוחי חלב על ידי המחלבות משפיע באופן משמעותי על רווחיות הרפתות, פרמיות המשולמות על חלב איכותי הן משמעותיות לרפתן. פרמיות אלו מהוות תמריץ להשקעה במערכות ניהול ובקרה טובות.

 


הפתרון

כללי

השגת חלב באיכות גבוהה הוא מאמץ משותף של מנהלי משק החלב ועובדי החווה. איכות החלב נשלטת על ידי שגרת חליבה טובה, המשלבת שיטות והכשרה של חולבים קבועים.

משקי החלב חייבים לקחת בחשבון את הנושאים הבאים:

 • חלב נגוע – יש לנקוט בכל האמצעים למניעה מבעוד מועד. אנטיביוטיקה, קולוסטרום, שיעור תאים סומטיים גבוה, פרות עם דלקות עטין קליניות, וכו', חייבים להיות מזוהים, ויש לוודא שחלב נגוע שכזה יישמר מחוץ למערכת.
 • מערכת ניקוי – תכנית שטיפה טובה היא קריטית לניקוי וחיטוי מערכת החליבה.
 • ציוד מערכת החליבה – מיכלי החלב ויחידות הקירור חייבים להישמר בתנאים אופטימליים.
 • רכיבי חלב – על מוצקי החלב להיות מבוקרים ומנוטרים בהתאם ליעוד החלב.
 • זיהום צולב – אין סיבה לזיהום צולב בין פרות. יש לוודא כי ציוד החליבה נוקה כיאות לאחר הופעתו של חלב נגוע.

הפתרון שלנו

אפימילק מספקת מגוון רחב של כלי מעקב ובקרה, שמטרתם למנוע את זיהום מיכל החלב ושמירת איכות החלב.

עבור מנהל משק החלב, מציעה אפימילק כלים לקבלת החלטות ולביצוע בקרה וניטור:

 • מיון פרות ושפיכת חלב נגוע, המבוסס על נתונים של מתן אנטיביוטיקה, רמת תאים סומטיים גבוהה וקולוסטרום
 • הקצאה אוטומטית של קוד דחיית חלב על פי קריטריונים רצויים
 • התראה על תקלה בציוד החליבה, המאפשרת תיקונים בזמן אמת
 • מודול ניטור שטיפה, המתריע למשתמש על כשלים במערכת השטיפה

במכון החליבה - התראות על דחיית חלב, כמו גם אפשרויות אוטומטיות לדחיית חלב, מאפשרות:

 • רמות התראה שונות, על פי קריטריונים שבוחר מנהל המשק
 • הסרה אוטומטית של אשכול החליבה במידה וזוהה דם בחלב
 • אפשרויות שונות להפרדה אוטומטית של חלב נגוע:
  • רמת תאים סומטיים גבוהה – חליבה ראשונה או חליבה מלאה של פרות נבחרות
  • קולוסטרום, אנטיביוטיקה או קריטריונים אחרים
  • יעד ספציפי -  למשל, שיעור גבוה של מוצקי חלב שמופנים ליצור גבינה, שיעור נמוך של מוצקים עבור חלב גולמי, וכו'