פרות

ציוד חליבה

You are here

ציוד חליבה ציוד חליבה

ציוד לחצרות ההמתנה

כונס בקר

 • afimilk electric crowd gateשער כונס חשמלי או דחפן פניאומטי בחצר ההמתנה

מערכת צינון ומאווררים לחצר המתנה

 • Cow-Cooling and Fan for Holding Penמאוורר בספיקת אוויר גבוהה
 • Installed in the holding pen, includes sprinklersמאוורר המותקן בחצר ההמתנה, כולל המטרה
 • 25 fan for Barnמאוורר לסככות רביצה
 • 25 fan installed in Barnמאוורר המותקן בסככות הרביצה

ציוד חליבה בסיסי

משאבות ואקום

 • Oil vacuum pump 2200-3300משאבת ואקום שמן 2200-3300

רליזר חלב

 • Horizontal milk releaserרליזר אופקי
 • Vertical milk releaserרליזר אנכי

ציוד לעמדה

אשכול חליבה

 • High capacity clusterHigh capacity cluster

מגש שטיפה

 • Afimilk stainless steel jetter platesמגש שטיפה מנירוסטה של אפימילק

מערכת ACR

 • Stainless steel automatic cluster removal piston and cylinderהסרה אוטומטית על ידי מסיר מנירוסטה

פולסטור אלקטרוני

 • AfiPulse LE/30 electronic pulsatorAfiPulse פולסטור אלקטרוני  30 / LE

אביזרים

מערכת אוויר

 

 • HP compressorמדחס HP
 • Air drierמייבש אוויר