פרות

אפיוויי (AfiWeigh) - משקל אוטומטי

You are here

אפיוויי (AfiWeigh) - משקל אוטומטי אפיוויי (AfiWeigh) - משקל אוטומטי

מצב הגוף הוא אינדיקטור עיקרי של המצב הפיזיולוגי הכללי אצל פרות. כתוצאה מכך, שיטות אוטומטיות להערכת מצב הגוף, הינן קריטיות בתהליך קבלת החלטות יעיל.

מערכת אפיוויי (AfiWeigh) מורכבת מפלטפורמת משקל אוטומטית, המודדת את משקל הגוף של הפרה, בדרכה ממכון החליבה. המערכת מעריכה גם מוכנות לרבייה, יעילות בצריכת מזון, ובעיות בריאות אחרות האופייניות לתקופה שלאחר המלטה.

כמערכת עצמאית, אפיוויי מעריכה את הצמיחה של עגלים ועגלות לאור עקומת צמיחת המשקל הצפויה להם.

יתרונות:
אפיוויי יכול להבטיח ניהול תקין על ידי:

  • זיהוי עלייה במשקל הפרות, אשר מסייע למנהלי חלב להגדיר מועדי רבייה
  • מדידת עלייה / ירידה במשקל במהלך התחלובה, המצביעה על יעילות בצריכת המזון וטעויות במדיניות ההאכלה בתקופת המעבר
  • איתור שינויים משמעותיים במסת הגוף בתקופה היבשה, המצביעים על האכלה לקויה בתקופה זו
  • חישוב חלוקת מזון אוטומטית לפרות מרעה, בהתאם למשקל גוף
אפיוויי (AfiWeigh) - משקל אוטומטי

download iconהורדות

הורד את הקטלוג AfiWeigh Automated Scales »