BACKUP

גיבוי יומי לענן. כל נתוני הרפת מגובים לענן אפימילק וניתנים לשחזור בקלות.

נגן וידאו

איך זה עובד?

כל מה שצריך לשחזר גיבוי זה אינטרנט

הגיבויים נשמרים אוטומטית בענן כל יום

  • כל הנתונים של בעלי החיים
  • פרמטרים והגדרות של האפיפארם והמכון
  • התאמות אישיות באפיפארם

מקום לאחסון הגיבויים האוטומטים בענן

  • החזרת כל נתוני האפיפארם במלואם
  • דוחות בריאות (דלקות עטין, קטוזיס, פרות לאחר המלטה, בעייות עיכול ופרות לבדיקה)
  • תמיכה מלאה בשחזור הנתונים
  • היסטוריית סנכרונים

תוכנות נוספות