COCKPIT

מוכן להיות הטייס?

נגן וידאו

איך זה עובד?

קוקפיט נותן נתונים בזמן אמת של הרפת. מייצר השוואה בין נתוני הרפת ליעדים המוגדרים. נתוני חלב, בריאות ופוריות.

מאפיינים

 • הצגת הנתונים במסך שעונים בסגנון תא הטייס
 • ציון הרפת היכן עומדת מול היעדים שהותאמו אישית
 • ההגדרות מבוססות ע”י יעדים אישיים. התצוגה חודשית, רבעונית, עונתית או שנתית
 • יעדים מקצועיים ברורים עם תובנות ניהוליות לפוריות, בריאות 

היעדים מכסים את כלל האתגרים שברפת

חלב
 • ממוצע חלב יומי
 • ממוצע ייצור עדר
 • התמדה
 •  שומן
 • חלבון
בריאות
 • עצירת שליה
 • קטוזיס
 • דלקת רחם
 • קדחת חלב
 • הסיט קיבה
 • שעור דלקות עטין
 • צליעות
פוריות
 • ממוצע ימים בתחלובה
 • שעור הריון
 • ייחומיים
 • שעור התעברות (עגלות, מבכירות, תחלובה2 ומעלה)
 • ממוצע ימי ריק
 • אחוז לא הרות מעל 150 ימים תחלובה
 •  מס הזרעות
 • שעור זיהוי ייחומיים
 •  ימי מנוחה
 • שעור הפלות
 •  אחוז התעברות לפי הזרעות

כל מחוג נותן חיווי ויזואלי
לתוצאות הרפת בקטגוריות השונות

מפרט טכני

מגרסת אפיפארם 5.3 ומעלה

תוכנות נוספות