TODAY

לאין שלא תלך הפרות והנתונים יבואו איתך!

Play Video

איך זה עובד?

“מסך היום” יכול להיפתח בכל מכשיר שמחובר לאינטרנט.
מציג תמונת מצב של המשימות שיש לבצע, על מה לשים לב ובנוסף מציג כמות תפוקת חלב נוכחית מול תפוקת חלב יום קודם ולהתערב במידת הצורך.

מאפיינים

“מסך היום” יעזור לך לעקוב אחרי המשימות והבעיות:

 • מוכנות להזרעה
 • בריאות (דלקת עטין, קטוזיס, תשומת לב לאחר המלטה, בעיות עיכול ופרות חריגות)
 • חשודות להפלה
 • פרות לייבוש
 • המלטות צפויות
 • חוסר תאנה
 • בדיקת הריון

תשומת לב

 • קבוצה לא נכונה
 • לא זוהו במכון
 • תגים לא משויכיים

התרעות לפי קבוצה

 • רווחה קבוצתית
 • ניטור הזנה

ייצור חלב

 • יום
 • פרק זמן
 • ממוצע חלב ב 24שעות אחרונות
 • שומן
 • חלבון

התקדמות בחליבה בפרק זמן אחרון או 24 שעות אחרונות

תוכנות נוספות